Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 8525458/19/2008-80542-105075

Datum a čas: 10.12.2019 od 12:00 hodin

Místo: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha č. 142,1.patro

Místo vyzvednutí: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha č. 142,1.patro

Zápis dražitelů: V dražební místnosti Fú pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21 Praha č. 142,1.patro v den konání dražby od 11:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 16 815,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Peněženky, různé tvary, barvy a velikosti 135,00 49 873,00 Kč 16 815,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby uvedené v dražební vyhlášce se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde–li se pro soubor věcí pod položkou č. 1 (celkem 135 ks) vydražitel, jednotlivé položky souboru se budou dražit samostatně dle pořadí uvedeném v dražební vyhlášce (§210 o
Popis: Přesný popis předmětů, jejich seznam a fotodokumentace je součástí dražební vyhlášky.

Stručný popis dražby

Předměty dražby uvedené v dražební vyhlášce se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde–li se pro soubor věcí pod položkou č. 1 (celkem 135 ks) vydražitel, jednotlivé položky souboru se budou dražit samostatně dle pořadí uvedeném v dražební vyhlášce (§210 odst. 3 daňového řádu). Nejnižší dražební podání celého souboru věcí činí 16.815,-Kč. Minimální výše příhozu pro soubor věcí je stanovena na částku ve výši 500,-Kč. Nejnižší dražební podání pro jednotlivé položky je stanoveno na 50,- Kč.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby