Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Hodoníně oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4668710/19/3010-00540-705223

Datum a čas: 17.12.2019 od 10:00 hodin

Místo: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín, dražební místnost č. 248 ve 2. podlaží

Zápis dražitelů: probíhá od 9:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 43 334,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
nemovitá věc, pozemek parc. č. 2768 (vinice) Újezdec u Osvětiman 1399 25 65 000,00 Kč 43 334,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistoty ve výši 5.000,-- Kč. Bližší informace v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek parc. č. 2768 v kat. území Újezdec u Osvětiman o výměře 1399 m2, který je evidován a užíván jako vinice. Nachází se v lokalitě Háčky mimo zastavěné území. Přístup je pouze po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván jako vinice v rámci většího půdního celku. Nejsou zde žádné stavby, pouze trvalé porosty – réva vinná a konstrukce jejího vysokého vedení (jedná se o starší komerční vinici). Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše Z – zemědělská a není tak určen k zastavení.

pozemek parc.č. 2768 - vinice pozemek parc.č. 2768 - vinice pozemek parc.č. 2768 - vinice pozemek parc.č. 2768 - vinice pozemek parc.č. 2768 - vinice

Stručný popis dražby

nemovitá věc zapsaná na LV č. 25 pro katastrální území Újezdec u Osvětiman, parc. č. 2768 o výměře 1399 m2, druhově zařazená jako vinice.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby