Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Hodoníně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4657549/19/3010-00540-704147

Datum a čas: 12.12.2019 od 12:00 hodin

Místo: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 3653/1, Hodonín, dražební místnost č. 248 ve 2. podlaží

Zápis dražitelů: probíhá od 11:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 28 334,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovité věci, pozemek parc. č. 3002/33 (orná půda) Rohatec 3315 2036 42 500,00 Kč 28 334,00 Kč
Podmínky: podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistoty ve výši 5.000,-- Kč. Bližší informace v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 3002/33 v kat. území Rohatec o výměře 3315 m2, který je evidován a užíván jako orná půda. Nachází se v lokalitě Zadní čtvrtě mimo zastavěné území, v prostoru mezi silnicí I. třídy č. 55 a železniční tratí Břeclav-Přerov. Pozemek je zemědělsky obděláván v rámci většího půdního celku. Nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty. Dle územního plánu se pozemek nachází v produkční krajině Po – orná půda a není proto určen k zastavení.

spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 3002/33 spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 3002/33 spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 3002/33

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci zapsané na LV č. 2036 pro obec a katastrální území Rohatec, parc. č. 3002/33 o výměře 3315 m2, druhově zařazená jako orná půda.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby