Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Mostě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2289860/19/2510-00540-505142

Datum a čas: 4.12.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě, dražební místnost

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě

Zápis dražitelů: 04.12.2019 od 8:30 do 8:55 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Mostě, přízemí.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 22 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Spoluvkastnický podíl 6/8 pozemku 1,00 33 000,00 Kč 22 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Spoluvlastnický podíl 6/8 na nemovité věci:
Pozemky
parcela 1068/8 o výměře 279 m2 - ostatní plocha, silnice

katastrální území Janov u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, zapsané na LV č. 80
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

Pozemek je v části zastavěný tělesem veřejné komunikace s asfaltovým povrchem a zpevněnou plochou komunikace pro pěší, chodníku. Parcela je nepravidelného tvaru, terén je v části rovinatý a v části mírně svažitý se sklonem k jihu, v nezastavěné části je pozemek zatravněný.


pohled

Stručný popis dražby

Spoluvlastnický podíl 6/8 na parcele 1068/8
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby