Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 1661820/19/2801-80541-605252

Datum a čas: 25.11.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, dražební místnost č.203, 2.NP

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 10:00 hodin do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. dveří 203.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 14 390,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor movitých věcí (položek) uvedených pod pořadovým číslem 2 až 70 1,00 43 160,00 Kč 14 390,00 Kč 500,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: Prohlídka dražených movitých věcí proběhne v den konání dražby, v době od 9:00 do 9:45 hod. v přízemí budovy Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, dveře číslo 135, popř. v jiném termínu po dohodě s paní Andreou Trojanovou na tel. č.: +420 466 033 410.

foto 1 foto 2
2 Movité věci uvedené pod poř. č. 2 až 70 69,00 10,00 Kč
Podmínky: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Popis: Poř. č.o Označení a popis MV Zjištěná cena v Kč Nejnižší draž. podání (1/3 zjištěné ceny) v Kč vč. DPH (%)
2 kopírka HP laser jet M 2727 1 800,- 600,- 21
3 notebook SONY white 1 200,- 400,- 21
4 obraz „vlčí máky“ tmavý rám 450,- 150,- 21
5 obraz „vlčí máky“ tmavý rám 450,- 150,- 21
6 obraz „vlčí máky“ světlý rám 450,- 150,- 21
7 obraz „vlčí máky“ světlý rám 450,- 150,- 21
8 obraz „vlčí máky“ světlý rám 450,- 150,- 21
9 obraz „kokosy“ tmavý rám 450,- 150,- 21
10 obraz „kokosy“ světlý rám 450,- 150,- 21
11 obraz „kokosy“ světlý rám 450,- 150,- 21
12 obraz „jiřiny“ světlý rám 450,- 150,- 21
13 obraz „jiřiny“ světlý rám 450,- 150,- 21
14 obraz „topoly“ světlý rám 450,- 150,- 21
15 obraz „topoly“ tmavý rám 450,- 150,- 21
16 obraz „topoly“ tmavý rám 450,- 150,- 21
17 obraz „zvonky“ světlý rám 450,- 150,- 21
18 obraz „zvonky“ světlý rám 450,- 150,- 21
19 obraz „zvonky“ tmavý rám 450,- 150,- 21
20 obraz „zvonky“ tmavý rám 450,- 150,- 21
21 obraz „krajina“ světlý rám 450,- 150,- 21
22 obraz „krajina“ světlý rám 450,- 150,- 21
23 obraz „vlčí mák“ světlý rám - poškozený 150,- 50,- 21
24 obraz „kokosy“ světlý rám - poškozený 150,- 50,- 21
25 obraz „topoly“ světlý rám - poškozený 150,- 50,- 21
26 obraz „jiřiny“ tmavý rám 450,- 150,- 21
27 elektrická přípravna na tavení vosku MALAM 3 000,- 1 000,- 21
28 digitální váha EASY 2000 600,- 200,- 21
29 voskovky akvarelové PENTEL 600,- 200,- 21
30 kaligrafická sada 2 100,- 700,- 21
31 vyřezávací šablona FRAMELITS 600,- 200,- 21
32 dláto řezbářské ploché NAREX 600,- 200,- 21
33 dláto řezbářské kulaté 900,- 300,- 21
34 tiskařská barva žlutá 300,- 100,- 21
35 tiskařská barva červená 300,- 100,- 21
36 tiskařská barva zelená 300,- 100,- 21
37 barvy olejové, 6 kusů 1 080,- 360,- 21
38 voskovky speciál MAPED 450,- 150,- 21
39 barva měditisková zelená, 2 kusy 450,- 150,- 21
40 sada tuš + pero se skleněným hrotem RUBINATO 1 200,- 400,- 21
41 play mais (hmota na tvoření pro děti), 4 kusy 1 800,- 600,- 21
42 váleček na FIMO 300,- 100,- 21
43 misky na řídítka, 7 kusů 2 940,- 980,- 21
44 stojan malířský „A“ 2 100,- 700,- 21
45 kleštičky na drátkování 240,- 80,- 21
46 pastelky trojboké MAPED, sada 24 kusů 270,- 90,- 21
47 pastelky trojboké MAPED, sada 24 kusů 270,- 90,- 21
48 suchá jehla na grafiku 480,- 160,- 21
49 suchá jehla na grafiku 480,- 160,- 21
50 fixy gelové, sada 10 kusů 210,- 70,- 21
51 barvy prstové GIOTOO BE-BE 390,- 130,- 21
52 barvy olejové REEVES, sada 24 kusů 480,- 160,- 21
53 barvy olejové MARABU, sada 12 kusů 270,- 90,- 21
54 tužky na akvarel MAPED, sada 36 kusů 360,- 120,- 21
55 barvy temperové MAPED, sada 6 kusů 300,- 100,- 21
56 rydla na dřevo, sada 8 kusů + stojan 3 600,- 1 200,- 21
57 penál 2 patrový 260,- 120,- 21
58 fixy gelové, sada 10 kusů 210,- 70,- 21
59 pastelky trojboké MAPED, sada 36 kusů 210,- 70,- 21
60 pastelky trojboké MAPED, sada 36 kusů 210,- 70,- 21
61 pastelky trojboké MAPED, sada 48 kusů 240,- 80,- 21
62 fix omyvatelný MAPED, sada 24 kusů 240,- 80,- 21
63 fix omyvatelný MAPED, sada 18 kusů 180,- 60,- 21
64 pastelky trojboké, silné MAPED, sada 24 kusů 270,- 90,- 21
65 pastelky trojboké, silné MAPED, sada 24 kusů 270,- 90,- 21
66 pastelky trojboké MAPED, sada 36 kusů 210,- 70,- 21
67 datumovka TRODAT 180,- 60,- 21
68 barvy prstové 4x80 g 210,- 70,- 21
69 sešívačka elektrická RAPID 780,- 260,- 21
70 šablona na mýdlovou hmotu silikonová 270,- 90,- 21

foto 3 foto 4

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby