Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Brno-venkov oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4439900/19/3005-80541-712361

Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, zasedací místnost dveře č. 201, 2. patro

Zápis dražitelů: Od 09:30

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 400 000,00 Kč

Dražební jistota 11 500,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek parcela č. 3268, zahrada, vše zapsáno na LV č. 1233 pro obec a k.ú. Sokolnice, okres Brno-venkov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Sokolnice 5788 1233 600 000,00 Kč 400 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Předmětný pozemek o výměře 5788 m2 se nachází na jižním okraji obce Sokolnice, příjezd i přístup je po obecní komunikaci, ulici Mrtvá. Jedná se o pás přibližně obdélníkového tvaru, povrch je rovinný, osázen převážně ovocnými stromy, využívaný jako sad a tvoří součást plochy užívané jako zemědělská půda pro rostlinnou výrobu. Na severovýchodní straně je umístěna trasa železnice, převážná plocha parcely je dotčena ochrannými pásy vzdušných elektrických vedení z blízké rozvodny vysokého napětí. Platný územní plán obce Sokolnice řeší plochu mezi státní silnicí Brno – Telnice, železničním koridorem a ulicí Mrtvá jako stabilizovanou zemědělskou plochu, přibližně 50 % půdorysné plochy parcely je v územním plánu dále vyznačeno jako rezerva pro rozšíření a modernizaci železničního koridoru.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
1

Stručný popis dražby

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Zájemci se mohou s nemovitou věcí individuálně seznámit. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). Jistotu lze uhradit v hotovosti do zahájení dražby na pokladně shora uvedeného správce daně nebo platbou na účet shora uvedeného správce daně dle pokynů uvedených v dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby