Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4407130/19/3019-00540-701712

Datum a čas: 20.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, dražební místnost dveře č. 510, 5. patro

Místo vyzvednutí: Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat 20. 11. 2019 od 9:30 hod do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 163 733,00 Kč

Dražební jistota 60 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Červený Kostelec 12280 4046 245 600,00 Kč 163 733,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 60.000,- Kč.
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc - orná půda, která se nachází ve městě Červený Kostelec, k. ú. Červený
Kostelec, okres Náchod.
Na pozemku nejsou žádné stavby, venkovní úpravy a trvalé porosty, které by byly
předmětem ocenění.
Pozemek parcela č. 1241/1 je mimo zastavěné území obce.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
pozemek parcela KN 1241/1 - orná půda

Stručný popis dražby

Nemovitá věc zapsaná na LV č. 4046, katastrální území Červený Kostelec, obec Červený Kostelec, okres Náchod, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, obec Náchod - pozemek parcela KN 1241/1 o výměře 12 280 m2, orná půda.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby