Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4344568/19/3020-00540-705291

Datum a čas: 13.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 60 000,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Lesní pozemky Oslnovice 26839 515 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 515 pro obec Oslnovice, katastrální území
Oslnovice, okres Znojmo:

Nemovitosti
Pozemky

Parcela Výměra[m2] Druh a stav pozemku Způsob ochrany
283/1 2010 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
297/1 3114 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
363 3776 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
NEVYTĚŽENO – porost listnatý, směs habr, dud, buk, osika, bříza,
slabá listnatá kmenovina náletového charakteru
398/1 1492 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
412 1647 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení, 300 m2 pozemku tvoří
mezernatý smrkový porost s podrostem keřů, na části poškozen
těžbou sousedního porostu
437 446 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
439 1222 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
704 4684 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
737 3070 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení, smíšená mlazina
s převahou listnatých dřevin, porost poškozen provedenou těžbou
753 3786 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
869 311 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
892/4 34 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
NEVYTĚŽENO, keře
953/19 144 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
1073 453 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
NEVYTĚŽENO, listnatá mlazina a s podrostem keřů
1075/2 150 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
1075/12 290 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
VYTĚŽENO, pařezy + větve po odvětvení
1143/9 25 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
BEZ POROSTU
1170/4 185 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
NEVYTĚŽENO – porost listnatý, směs habr, dud, buk, osika, bříza,
mezernatý listnatý porost ve stadiu slabé kmenoviny

Shora uvedené nemovité věci budou draženy jako jeden celek.

Předmět dražby tvoří výše uvedené lesní pozemky, na většině z nich byl na přelomu roku 2017
a 2018 porost vytěžen. Těžební zbytky byly ponechány na místě a nové zalesnění nebylo
provedeno. Dražené lesní pozemky jsou součástí lesa v katastru obce Oslnovice a netvoří
jeden celek.

1

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí - lesní pozemky
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby