Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Praha – východ oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 4560032/19/2101-00540-209215

Datum a čas: 28.11.2019 od 10:30 hodin

Místo: budova Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Boleslavská 31/4, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 1. patro, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 28.11.2019 10:00 - 10:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 070 000,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Rodinný dům s garáží a pozemkem Dřínov 817 136 3 100 000,00 Kč 2 070 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty tak, aby byla připsána na účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby.
Popis: Oceňovaný pozemek parc.č. st. 1, jehož součástí je stavba rodinného domu číslo
popisné 25, se nachází v zastavěné části obce Dřínov při průjezdní silnici obcí
v rovinatém terénu.
• Vlastní stavba č.p. 25 je původní jednopodlažní rodinný dům bez podsklepení a je bez
podkroví v rámci sedlové střechy. Jedná se o mírně podstandardně řešenou stavbu
s obytnými podlahovými plochami v prvním nadzemním podlaží.
• Oceňovaná nemovitá věc dále sestává z jednopodlažní stavby garáže a dílny, kdy
stavba je součástí pozemku parc.č. st. 194, dále sestává z dalšího příslušenství ve
dvoře nemovitosti a z pozemků parc.č. st. 194, 8/1, 8/2 a 663/40.
• Vlastní rodinný dům byl postaven cca v první polovině minulého století, před cca 10 až
12 lety proběhly stavební rekonstrukční a modernizační práce.
• Rodinný dům je postavený z tradičních konstrukčních systémů, je mírně
podstandardně vybavený, částečně nedokončený a je s dobrými udržovacími pracemi.
• Přístup k nemovité věci je po místní komunikaci se zpevněným povrchem, v místě je
možnost přípojky na veřejný vodovodní řad, na veřejný kanalizační řad, na rozvod
elektřiny a není možnost na rozvod plynu.
• Z listinných podkladů a z výsledků místního šetření nebyla zjištěné práva a závady s
nemovitou věcí spojené, a to dle § 231 odst. 1 písm. a) a b) daňové řádu (zadržovací
a zástavní práva a věcná břemena – výměnky a nájemní a pachtovní práva).
S výjimkou ústní nájemní smlouvy vlastníka nemovité věci a nájemce, jak tento
informoval znalce.
• Zastavěné plochy parc.č. st. 1, st. 194, rodinný dům č.p. 25, garáž a pozemky parc.č.
8/1, 8/2 a 663/40 spolu tvoří jednotný funkční celek. Obec Dřínov má dle Malého
lexikonu měst a obcí ČR 477 obyvatel a je kategorie do 1000 obyvatel na okrese
Mělník.


Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem Rodinný dům s garáží a pozemkem

Stručný popis dražby

LV: 136 Kat.území: 633089 Dřínov Okres: CZ0206 Mělník,3206 Obec: 534773 Dřínov Podíl: 1/1 Parcela: Výměra: Druh pozemku: KNst.1 315 m2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Dřínov č.p. 25, bydlení Stavba stojí na pozemku KN st.1 KNst.194 40 m2 zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba:: bez čp/če, garáž BEZ VL. KN 8/1 125 m2 zahrada KN 8/2 328 m2 zahrada KN 663/40 9 m2 ostatní plocha KN st.194 40 m2 zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba:: bez čp/če, garáž BEZ VL. KN 8/1 125 m2 zahradaKN 8/2 328 m2 zahrada KN 663/40 9 m2 ostatní plocha
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby