Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Litoměřicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 2156868/19/2507-80542-506661

Datum a čas: 11.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litoměřicích

Zápis dražitelů: 11. 11. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby, zasedací místnost

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 500 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
rodinný dům Třebenice 139 8 2 250 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále dle PDF přílohy.
Popis: Nemovitá věc v SJM okres Litoměřice, obec Třebenice, k.ú. Třebenice, LV 8
St. parcela č. 221, výměra 139 m2, zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 221
St. parcela 222/2, výměra 132 m2, zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Třebenice, č.p. 115, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 222/2
Parcela č. 214/2, výměra 163 m2, zahrada


1 2 3 4 5 6 7

Stručný popis dražby

Nemovitá věc v SJM okres Litoměřice, obec Třebenice, k.ú. Třebenice, LV 8 St. parcela č. 221, výměra 139 m2, zast. plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 221 St. parcela 222/2, výměra 132 m2, zast. plocha a nádvoří Součástí je stavba: Třebenice, č.p. 115, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 222/2 Parcela č. 214/2, výměra 163 m2, zahrada
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby