Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1598131/19/2910-00540-711261

Datum a čas: 20.11.2019 od 10:00 hodin

Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov

Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 20.11.2019 od 9:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 24 953,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Jedna ideální polovina lesního pozemku Pejškov 3870 225 49 905,00 Kč 24 953,00 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 10 000,- Kč.
Popis: Lesní pozemek - od JZ smrková kmenovina s příměsí borovice 5 %, tlouštkově diferencovaná, místy proředěná, mezernatá, zakmenění 0,8 %, výměra 0,2200 ha, smrková mlazina místy mezernatá, zakmenění 0,9 %, výměra 0,1500 ha a porostní okraj bez lesního porostu o výměře 0,0170 ha.

foto1 foto2 foto3 foto4

Stručný popis dražby

Dražit se bude jedna ideální polovina lesního pozemku zapsaného na LV č. 225 pro obec Pelhřimov a k.ú. Pejškov. p.č. 173/5 o výměře 3870 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby