Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

Seznam daní - květen 2024

Celkem nalezeno 15 výsledků

podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

souhrnné hlášení za duben 2024

kontrolní hlášení za duben 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024