Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

Seznam daní - leden 2022

Celkem nalezeno 176 výsledků

splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021

splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021

daňové přiznání za prosinec 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022

splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022

souhrnné hlášení za leden 2022

kontrolní hlášení za leden 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022

daňové přiznání za leden 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)

splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022

souhrnné hlášení za únor 2022

kontrolní hlášení za únor 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022

daňové přiznání za únor 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za březen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

souhrnné hlášení za duben 2022

kontrolní hlášení za duben 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

souhrnné hlášení za květen 2022

kontrolní hlášení za květen 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

daňové přiznání za květen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022

splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022

souhrnné hlášení za červenec 2022

kontrolní hlášení za červenec 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022

daňové přiznání za červenec 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

souhrnné hlášení za srpen 2022

kontrolní hlášení za srpen 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za srpen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022

splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022

splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022

souhrnné hlášení za říjen 2022

kontrolní hlášení za říjen 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022

daňové přiznání za říjen 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022

souhrnné hlášení za listopad 2022

kontrolní hlášení za listopad 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022

splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim