Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

Seznam daní - leden 2024

Celkem nalezeno 185 výsledků

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023

splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023

splatnost paušální zálohy

splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023

daňové přiznání za prosinec 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně za rok 202 3

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)

režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024

souhrnné hlášení za leden 2024

kontrolní hlášení za leden 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024

splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za leden 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)

splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

čtvrtletní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024

souhrnné hlášení za únor 2024

kontrolní hlášení za únor 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024

daňové přiznání za únor 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)

splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023

splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024

splatnost paušální zálohy

splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024

daňové přiznání za březen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

souhrnné hlášení za duben 2024

kontrolní hlášení za duben 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024

splatnost paušální zálohy

splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024

souhrnné hlášení za květen 2024

kontrolní hlášení za květen 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

daňové přiznání za květen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024

souhrnné hlášení za červenec 2024

kontrolní hlášení za červenec 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024

splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červenec 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přizn ání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024

splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

čtvrtletní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024

splatnost paušální zálohy

splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024

souhrnné hlášení za srpen 2024

kontrolní hlášení za srpen 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024

daňové přiznání za srpen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024

splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024

splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024

splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024

souhrnné hlášení za říjen 2024

kontrolní hlášení za říjen 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024

splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za říjen 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024

splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní neb o pololetní záloha na daň

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024

souhrnné hlášení za listopad 2024

kontrolní hlášení za listopad 2024

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024

splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024