Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

Seznam daní - leden 2023

Celkem nalezeno 177 výsledků

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022

splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022

daňové přiznání za prosinec 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023

souhrnné hlášení za leden 2023

kontrolní hlášení za leden 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

daňové přiznání za leden 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

souhrnné hlášení za únor 2023

kontrolní hlášení za únor 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

daňové přiznání za únor 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023

splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za březen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

souhrnné hlášení za duben 2023

kontrolní hlášení za duben 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023

splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

souhrnné hlášení za květen 2023

kontrolní hlášení za květen 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023

splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za květen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

souhrnné hlášení za červenec 2023

kontrolní hlášení za červenec 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

daňové přiznání za červenec 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

čtvrtletní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

souhrnné hlášení za srpen 2023

kontrolní hlášení za srpen 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za srpen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

souhrnné hlášení za říjen 2023

kontrolní hlášení za říjen 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

daňové přiznání za říjen 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023

souhrnné hlášení za listopad 2023

kontrolní hlášení za listopad 2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023

splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim