Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

Seznam daní - květen 2022

Celkem nalezeno 17 výsledků

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

souhrnné hlášení za duben 2022

kontrolní hlášení za duben 2022

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2022

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022