Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění MF k tiskopisům 2011

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v úředním jazyce. The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů právnických osob na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.

Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2011 již v průběhu roku 2011, se elektronicky zveřejňují tiskopisy

Přílohy

  • Upozornění MF k tiskopisům 2011 - 25 5404 - vzor č. 22 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

  • Upozornění MF k tiskopisům 2011 - 25 5404/1 - vzor č. 22 - Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

  • Upozornění MF k tiskopisům 2011 - 25 5404/D - vzor č. 9 - Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Aplikační služby