Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2015

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2014 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 25 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2015. Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2015, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2015, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici níže uvedené tiskopisy.

Přílohy

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob

  25 5404 MFin 5404 vzor č. 26

 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

  25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 26

 • Samostatná přílohy k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

  25 5404/D MFin 5404/D vzor č. 13

 • Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem

  25 5404/B MFin 5404/B vzor č. 19

 • Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu

  25 5404/C MFin 5404/C vzor č. 14

 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob“

  25 5404/C/1 MFin 5404/C/1 vzor č. 14

 • Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu

  25 5404/E Mfin 5404/E vzor č. 2

Aplikační služby