Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění MF k tiskopisům

Pokutové bloky

 • Informace ke změně pokutových bloků

  Upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, ke dni 31. 12. 2012 a zavedení nových vzorů pokutových bloků od 1. 1. 2013.


Daň z příjmů právnických osob

 • Upozornění k tiskopisům 2021

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

 • Upozornění k tiskopisům 2021

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

 • Upozornění k tiskopisům 2017

  Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2017 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2018 bude dostupný v polovině měsíce prosince 2017 v Databázi aktuálních daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy. V lednu 2018 pak bude umožněno učinit podání v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na adrese http://www.daneelektronicky.cz.

 • Upozornění k tiskopisům 2015

  Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2014 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 25 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2015. Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2015, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2015, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici níže uvedené tiskopisy.

 • Upozornění k tiskopisům 2014

  Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.
 • Upozornění MF k tiskopisům 2011

  Upozornění k anglické verzi tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

  Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v úředním jazyce. The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.


Daň z příjmů fyzických osob

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020.
 • Upozornění k tiskopisům 2019

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019.

 • Upozornění k tiskopisům 2018

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2018.

 • Upozornění k tiskopisům 2017

  Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).

 • Upozornění k tiskopisům 2016

  Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2016, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 23 ( dále „DAP č. 23“).
 • Upozornění k tiskopisům 2016

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016.
 • Upozornění k tiskopisům 2015

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015.
 • Upozornění k tiskopisům 2014

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014.
 • Upozornění k tiskopisům 2013

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.
 • Upozornění k tiskopisům 2012

  Upozornění k anglické verzi tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

  The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

 • Upozornění k tiskopisům 2011

  Upozornění k anglické verzi tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

  The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků


Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

 • Upozornění k tiskopisům daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

  Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (označený MFin 5466 vzor č. 17), pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle vláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (označené MFin 5466/1 vzor č. 14) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2015/a pro části zdaňovacího období.
 • Upozornění k tiskopisům

  Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 – nové tiskopisy.
 • Tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pro části zdaňovacího období 2014

  Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (MFin 5466 vzor č. 16) včetně pokynů k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (MFin 5466/2 vzor č. 1) se použije pro podání vyúčtování za část zdaňovací období 2014.
 • Upozornění k tiskopisům 2013

  Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.
 • Upozornění k tiskopisům 2011

  Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2012

  Uveřejněný tiskopis: "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466 MFin 5466 vzor č. 15, pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označené 25 5466/1 MFin 5466/1 vzor č. 11 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2012/a pro část zdaňovacího období 2013. Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d zákona o daních z příjmů, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená 25 5466/A MFin 5466/A vzor č. 11 .


Daň z přidané hodnoty

 • Upozornění k tiskopisům 2021

  V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.), která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů („formulářových podání“) pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

 • Uplatňování § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., a Hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území EU

 • Upozornění MF k tiskopisům 2011

  Od 1. ledna 2011 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění (25 5412 MFin 5412 – vzor č. 13).
  Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.
  Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem 1. 1. 2011 (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), a zejména z důvodu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k 1. 4. 2011.
  Vzhledem k různému datu účinnosti obou nových předpisů bude i pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011 již použit nový vzor č. 17. (viz níže Přechodné období )

Daň z převodu nemovitostí


Silniční daň

 • Upozornění na Metodický pokyn

  k uplatnění snížené sazby daně silniční u silničních vozidel splňujících limity úrovně EURO 3 a vyšší úrovně


Obecné


Aplikační služby