Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze aktuálních daňových tiskopisů


Druh tiskopisů

Zrušit filtr

Skupiny tiskopisů

Celkem nalezeno 32 výsledků

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Správní poplatky

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4304 Platební výměr na správní poplatek 9 PDF    
45 4305 Dodatečný platební výměr na správní poplatek 9 PDF    
45 4307 Výzva k úhradě správního poplatku 9 PDF    

Obálky

Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4109/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
45 4109/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    

Místní poplatky

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4303 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený včas 8 PDF    
45 4326 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený ve správné výši 2 PDF    

Evidence a vyúčtování pokutových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4416/1 Vyúčtování pokutových bloků 1 PDF    
45 4417/1 Zásobník pokutových bloků - obal 1 PDF    
45 4418/1 Zásobník pokutových bloků - vložka 1 PDF    
45 4419/1 Evidenční list pokutových bloků - obal 1 PDF    
45 4420/1 Evidenční list pokutových bloků - vložka 1 PDF    
45 4434/1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků 1 PDF    
45 4435/1 Předávací protokoly pokutových bloků 1 PDF    
45 4437 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků 1 PDF    
45 4438 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků" 1 PDF    

Stvrzenky

Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6202 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů 3 PDF    
46 6204 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů 2 PDF    

Příkazové bloky

Příkazové bloky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6400 Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (20 trojlistů) 1 PDF    
46 6401 Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (20 dvoulistů) 1 PDF    
46 6500 Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (20 trojlistů) 1 PDF    
46 6501 Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob(20 dvoulistů) 1 PDF    
46 6510 Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám (20 dvoulistů) 1 PDF    

Evidence a vyúčtování příkazových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4440 Vyúčtování příkazových bloků 1 PDF    
45 4441 Zásobník příkazových bloků - obal 1 PDF    
45 4442 Zásobník příkazových bloků - vložka 1 PDF    
45 4443 Evidenční list příkazových bloků - obal 1 PDF    
45 4444 Evidenční list příkazových bloků - vložka 1 PDF    
45 4445 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury příkazových bloků 1 PDF    
45 4446 Předávací protokoly příkazových bloků 1 PDF    
45 4447 Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků 1 PDF    
45 4448 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků" 1 PDF    

Aplikační služby