Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Celkem nalezeno 232 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k Přihlášce k registraci) 10 PDF    
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace 2 PDF   zobrazit
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5216/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
25 5216/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    
25 5250 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), pouze pokud se jedná o poplatníky s daňovou rezidencí v členském státu EU, Norska nebo Islandu a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013
Upozornění pro uživatele
interaktivní tiskopis nepřenáší dílčí výpočty mezi jednotlivými přílohami daňového přiznání, výpočet je pouze orientační, proto doporučujeme použít elektronický formulář zveřejněný na adrese:
Zde
20 PDF PDF zobrazit
25 5405/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 21 PDF    
25 5405/1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - anglická verze 21 PDF    
25 5405/AJ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - anglická verze 20 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) 9 PDF PDF  
25 5405/P1a Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze 9 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
Upozornění pro uživatele
interaktivní tiskopis nepřenáší dílčí výpočty mezi jednotlivými přílohami daňového přiznání, výpočet je pouze orientační, proto doporučujeme použít elektronický formulář zveřejněný na adrese:
Zde
9 PDF PDF  
25 5405/P2a Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze 9 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
Upozornění pro uživatele
interaktivní tiskopis nepřenáší dílčí výpočty mezi jednotlivými přílohami daňového přiznání, výpočet je pouze orientační, proto doporučujeme použít elektronický formulář zveřejněný na adrese:
Zde
9 PDF PDF  
25 5405/P3a Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze 9 PDF    
25 5405/P4/1 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 5405 1 PDF    
25 5405/P6 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405/P6a Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze 1 PDF    
25 5405a Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
Upozornění pro uživatele
interaktivní tiskopis nepřenáší dílčí výpočty mezi jednotlivými přílohami daňového přiznání, výpočet je pouze orientační, proto doporučujeme použít elektronický formulář zveřejněný na adrese:
Zde
3 PDF PDF  
25 5405aj Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze) 3 PDF    
25 5405b Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 2 PDF PDF  
25 5405ba Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze 2 PDF    
25 5405c Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením 7 PDF    
25 5405ca Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze 7 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 16 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 12 PDF    
25 5466/2 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za část zdaňovacího období roku 2014 1 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 12 PDF PDF  
25 5478 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 12 PDF PDF  
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 11 PDF PDF  
25 5553 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 19 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 10 PDF   zobrazit
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5241 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech 8 PDF PDF zobrazit
25 5246 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění 8 PDF PDF zobrazit
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 22 PDF    
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 23 PDF    
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze 22 PDF    
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze 23 PDF    
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 19 PDF PDF zobrazit
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 20 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 18 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 19 PDF    
25 5459/2 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za část zdaňovacího období roku 2014 1 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 21 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 22 PDF    
25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 18 PDF    
25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 21 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 22 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 16 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 12 PDF    
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 14 PDF PDF  
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 PDF    
25 5490/1 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 13 PDF PDF  
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 10 PDF PDF  
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 11 PDF    
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 9 PDF PDF  
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 10 PDF    
25 5541 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5541/a Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 1 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 2 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 1 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 2 PDF    
25 5543 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření 1 PDF    
25 5544 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření 2 PDF    
25 5545 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření 2 PDF    
Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5658 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků" 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 19 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň z příjmů právnických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k Přihlášce k registraci) 10 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 10 PDF   zobrazit
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace 2 PDF   zobrazit
25 5128 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR (příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby) 1 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5216/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
25 5216/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 24 PDF PDF zobrazit
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 25 PDF PDF zobrazit
25 5404/1 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 24 PDF    
25 5404/1 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 25 PDF    
25 5404/1a Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 24 PDF    
25 5404/1a Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 25 PDF    
25 5404/a Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze 24 PDF    
25 5404/a Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze 25 PDF    
25 5404/B Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem 17 PDF PDF  
25 5404/B Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem 18 PDF PDF  
25 5404/Ba Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem - anglická verze 17 PDF    
25 5404/Ba Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem - anglická verze 18 PDF    
25 5404/C Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 12 PDF PDF  
25 5404/C Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 13 PDF PDF  
25 5404/C/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu 12 PDF    
25 5404/C/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu 13 PDF    
25 5404/C1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze 12 PDF    
25 5404/C1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze 13 PDF    
25 5404/Ca Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze 12 PDF    
25 5404/Ca Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze 13 PDF    
25 5404/D Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 11 PDF PDF  
25 5404/D Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 12 PDF PDF  
25 5404/Da Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 11 PDF    
25 5404/Da Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 12 PDF    
25 5404/E Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1 PDF PDF  
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 16 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 12 PDF    
25 5466/2 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za část zdaňovacího období roku 2014 1 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 12 PDF PDF  
25 5478 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 12 PDF PDF  
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 11 PDF PDF  
25 5537 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 19 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň z přidané hodnoty

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5104 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 5 PDF   zobrazit
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace 2 PDF   zobrazit
25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny 4 PDF    
25 5126 List člena skupiny 4 PDF    
25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny 4 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5242 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty 2 PDF    
25 5247 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
25 5247/a Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 18 PDF PDF zobrazit
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 14 PDF    
25 5480 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 11 PDF    
25 5508 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 5 PDF    
25 5526 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 3 PDF    
25 5527 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 3 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň silniční

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 18 PDF   zobrazit
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace 2 PDF   zobrazit
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5407 Přiznání k dani silniční 15 PDF   zobrazit
25 5407/1 Přiznání k dani silniční - příloha 14 PDF    
25 5408 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 20 PDF    
25 5408 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 21 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 4 Daň silniční 18 PDF    
25 MF - 4 Daň silniční 19 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň z nemovitých věcí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5450 Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 14 PDF   zobrazit
25 5450/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 18 PDF    
25 5532 List k dani z pozemků 5 PDF    
25 5533 List k dani ze staveb a jednotek 4 PDF    
25 5534 Příloha k listu k dani z pozemků 4 PDF    
25 5535 Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek 3 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 5 Daň z nemovitých věcí od roku 2014 12 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    
25 MF-Inf10 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2014 7 PDF    
25 MF-Inf13 Daň z nemovitých věcí - novinky od 1. 1. 2014 5 PDF    
25 MF-Inf15 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014 5 PDF    

Daň z nabytí nemovitých věcí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5546 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 1 PDF PDF  
25 5546/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 1 PDF    
25 5546/1a Dodatek k pokynům k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 1 PDF    
25 5547 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N) 1 PDF PDF  
25 5547/A Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J) 1 PDF PDF  
25 5548 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek)
Určení směrné hodnoty - kalkulačka
1 PDF PDF  
25 5548/A Příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor)
Určení směrné hodnoty - byt
Určení směrné hodnoty - nebytový prostor
1 PDF PDF  
25 5548/B Příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba)
Určení směrné hodnoty - kalkulačka
1 PDF PDF  
25 5548/C Příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek)
Určení směrné hodnoty - kalkulačka
1 PDF PDF  
25 5548/D Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata)
Určení směrné hodnoty - kalkulačka
1 PDF PDF  
25 5549 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného příznání 1 PDF PDF  
25 5551 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně 1 PDF PDF  
25 5551/1 Pokyny k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň z převodu nemovitostí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5402 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004 9 PDF PDF  
25 5402/A Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004 6 PDF PDF  
25 5402/B Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004 6 PDF PDF  
25 5410 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 16 PDF PDF  
25 5411 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 18 PDF    
25 5411/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí 5 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5522 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy 2 PDF    
25 5523 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem 2 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 16 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň dědická

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5403 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické 14 PDF    
25 5409 Přiznání k dani dědické 12 PDF PDF  
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5509 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 5 PDF    
25 5510 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 8 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 16 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Daň darovací

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5406 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací 14 PDF    
25 5409/1 Přiznání k dani darovací 14 PDF PDF  
25 5433 Příloha k přiznání k dani darovací 8 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5512 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 6 PDF PDF  
25 5513 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 8 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 16 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 17 PDF    

Správní poplatky

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5451 Platební výměr na správní poplatek 8 PDF    
25 5452 Dodatečný platební výměr na správní poplatek 9 PDF    
25 5453 Výzva k úhradě správního poplatku 9 PDF    

Obálky

Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5216/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
25 5216/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    

Evidence a vyúčtování pokutových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5643/1 Vyúčtování pokutových bloků 1 PDF    
25 5644/1 Zásobník pokutových bloků - obal 1 PDF    
25 5645/1 Zásobník pokutových bloků - vložka 1 PDF    
25 5646/1 Evidenční list pokutových bloků - obal 1 PDF    
25 5647/1 Evidenční list pokutových bloků - vložka 1 PDF    
25 5654/1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků 1 PDF    
25 5655/1 Předávací protokoly pokutových bloků 1 PDF    
25 5657 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků 1 PDF    
25 5658 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků" 1 PDF    

Pokutové bloky

Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF-Inf16 Změny v podobě pokutových bloků od 1. 1. 2013 1 PDF    

Stvrzenky, účtenky

Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
26 6202 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů 2 PDF    
26 6204 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů 1 PDF    

Odvod z loterií a jiných podobných her

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5538 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF PDF  
25 5538/1 Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
25 5538/A Zvláštní příloha k řádku 170 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 1 PDF PDF  
25 5539 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF PDF  
25 5539/1 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
25 5539/A Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku 1 PDF PDF  

Pojistné na důchodové spoření - Plátce

Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5249 Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (dále jen "zákon") 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5541 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5541/a Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu 2 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 1 PDF    
25 5542 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy 2 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 1 PDF    
25 5542/1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období 2 PDF    
25 5543 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření 1 PDF    
25 5544 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření 2 PDF    
25 5545 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření 2 PDF    

Pojistné na důchodové spoření - Poplatník

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405/P4/1 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 5405 1 PDF    
25 5550 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 1 PDF    
25 5550/1 Pokyny k vyplnění pojistného přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 1 PDF    
25 5552 Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění 1 PDF    

Aplikační služby