Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k převodu nároků z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v roce 2017

11. 4. 2017

Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) dvakrát měsíčně (zpravidla k 15. dni měsíce a k poslednímu dni měsíce) sděluje finančním úřadům sumární stav na příslušných příjmových účtech, tzv. celostátní hrubý výnos daně.

 Při výpočtu nároku obcí a krajů vždy dochází nejprve k porovnání momentální výše celostátního hrubého výnosu daně s výší celostátního hrubého výnosu daně, ze kterého byl naposledy vypočítáván nárok obcí a krajů.

Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu celostátního hrubého výnosu daně, vypočtou se z přírůstku celostátního hrubého výnosu daně nároky jednotlivých obcí a krajů a neprodleně se převedou do jejich rozpočtů.

Jestliže je však sumární stav na příjmových daňových bankovních účtech nižší než naposledy sdělená částka (tedy přírůstek je záporný), nelze žádné prostředky převést.
K tomuto stavu dochází v těch případech, kdy objem vratek daní je vyšší než objem inkasovaných plateb daně.

Pokud tato situaci v průběhu roku nastane, může k dalšímu převodu dojít až v okamžiku, kdy celostátní hrubý výnos daně převýší částku, ze které naposledy vznikl nárok obcí a krajů.

Průběhy celostátních hrubých výnosů sdílených daní jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Finanční správy České republiky v nabídce Daně a pojistné – Kraje a obce - Daňové příjmy krajů a obcí.

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání předpokládáme na základě vývoje v předchozích letech následující situaci:

  • Daň v roce 2017 je splatná ke dni 3. dubna. Celostátní hrubý výnos daně v první polovině dubna 2017 s velkou pravděpodobností dosáhne vrcholu.
  • Následně po zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 budou v průběhu dubna finanční úřady realizovat vratky přeplatků, což značně sníží celostátní hrubý výnos daně ve srovnání s výší celostátního hrubého výnosu daně kulminujícího v první polovině dubna 2017.

Následující grafické zobrazení představuje vývoj celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v letech 2013 až 2017 (Poznámka: v březnu jsou uváděny hodnoty k 7. 3. 2017, 3. 3. 2016, 10. 3. 2015, 5. 3. 2014 a 8. 3. 2013).

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2017 ve snaze předejít negativním dopadům výše popsané situace, GFŘ již v měsíci březnu 2017 využilo možnosti dané zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a nahlásilo finančním úřadům výši celostátního hrubého výnosu této daně jen jednou a to pouze ke dni 7. března 2017. V měsíci dubnu 2017 bude nahlášen celostátní hrubý výnos daně ke dni 27. dubna 2017, kdy se již předpokládá, že bude zpracována většina žádostí o vrácení přeplatků.

Tento postup maximálně zamezí výše popsané situaci, kdy obce a kraje nejprve obdrží vypočtený nárok z podílu na celostátním hrubém výnosu této daně a následně pak několik měsíců nedostávají žádný nebo případně velmi malý objem prostředků z celostátního hrubého výnosu této daně z titulu jeho snížení o objem vratek. Výše popsané opatření bylo použito i v minulých letech.