Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2009

 • Pokyn D - 349

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

  kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

   

 • Pokyn D - 330

  FZ č. 6/2009

  AKTUÁLNÍ

  kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 336

  FZ č. 1/2010

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Informace České daňové správy pro veřejnost o ukončení platnosti Pokynu D - 336

 • Pokyn D - 329

  FZ č. 6/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení 

 • Pokyn D - 328

  FZ č. 6/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

   

 • Pokyn D - 327

  FZ č. 6/2009

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 325

  FZ č. 5/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 • Pokyn D - 322

  FZ č. 3/2009

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona
  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Aplikační služby