Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace pro veřejnost

 • Informace k promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

  V souvislosti s momentálními mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

 • Informace k posečkání úhrady daně II (COVID-19)

  Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

 • Informace ke způsobu uvádění adres na písemnostech vydávaných orgány Finanční správy ČR

 • Informace k podání ve formátu .pdf po rozsudku NSS č. j 2 Afs 25/2015 - 38

 • Informace k novele daňového řádu s účinností od 1. 7. 2017

 • Příklady k možným způsobům elektronického podání

  (vztah § 72 odst. 4 daňového řádu a § 101a zákona o dani z přidané hodnoty)

Aplikační služby