Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z přidané hodnoty

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.), která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů („formulářových podání“) pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

Od 1. ledna 2011 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění (25 5412 MFin 5412 – vzor č. 13).
Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.
Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem 1. 1. 2011 (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), a zejména z důvodu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k 1. 4. 2011.
Vzhledem k různému datu účinnosti obou nových předpisů bude i pro zdaňovací období leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011 již použit nový vzor č. 17. (viz níže Přechodné období )