Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odpovědi ze setkání na MPO ohledně barvení a značkování vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů ze dne 26.1. 2007

19. 3. 2007

Odpovědi na dotazy z pracovní schůzky na MPO z 26. ledna 2007

1. PARAMO

Je subjekt povinen barvit a značkovat minerální oleje používané pro výrobu tepla, které se do okamžiku spotřeby nacházejí v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně?

Těžké plynové oleje (KN 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49) vyrobené v daňovém skladu, které jsou následně v daňovém skladu použity pro výrobu tepla (nevztahuje se na ně osvobození od daně podle § 49 odst. 4 zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“) musí být barveny a značkovány tak, jak je stanoveno v části čtvrté zákona.
Ačkoliv se tyto minerální oleje před svým použitím nacházejí v daňovém skladu a jsou zde skladovány v režimu podmíněného osvobození od daně, okamžikem jejich použití (výroba tepla) jsou uvedeny volného daňového oběhu a vzniká u nich povinnost daň přiznat a zaplatit.
V praxi to znamená, že minerální oleje skladované v nádržích, které jsou propojeny se spalovacím zařízením (kotelnou), musí být v těchto nádržích již barveny a značkovány, ačkoliv se ještě nacházejí v režimu podmíněného osvobození od daně. Zákon totiž nezakazuje, aby minerální oleje určené pro výrobu tepla umístěné v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně byly již barveny a značkovány.

2. Kaučuk

Firma vyrábí v daňovém skladu, tj. v režimu podmíněného osvobození toluen (KN 29023000). Tento produkt je distribuován odběratelům, u kterých by bylo značkování na závadu použití, ale je též spotřebováván při další výrobě v daňovém skladu. Předmětem tohoto použití v daňovém skladu je výroba butadienu, kdy je použita silikonová emulze skládající se mimo jiné i z toluenu. Toluen jako takový do butadienu nevstupuje. Je nutné v souladu s ustanovením § 134p odst. 1 zákona toluen spotřebovaný ve výrobě v daňovém skladu značkovat, nebo být značkován nemusí?

Vyráběný toluen (KN 2902 30 00) je distribuován a používán k různým účelům použití. Toluen, který je spotřebováván v daňovém skladu při výrobě butadienu, se musí před použitím k přípravě silikonové emulze značkovat. Použitím na emulzi je totiž toluen uveden do volného daňového oběhu. Vzhledem k tomu, že je použit pro jiné účely než je pohon motorů nebo výrobu tepla, nevzniká u něj povinnost daň přiznat a zaplatit.

3. Eurošarm

Jak má subjekt postupovat v případě, že nakupuje z EU nebo 3.zemí dotčené minerální oleje ve velkém (vagony, cisterny) pro distribuci do zásobníku na sklad. Podle zákona musí být produkty značeny již na vstupu na naše daňové území. V ten moment není ještě znám odběratel. Všichni odběratelé daného subjektu odebírají pouze minerální oleje, které podle § 134m odst. 3 zákona 353/2003 Sb. nesmějí být značkovány, jsou určeny pro použití, při kterém by značkování bylo na závadu.

Prohlášení od odběratelů o nemožnosti značení z důvodu dalšího použití dostane subjekt až v momentu před dodávkou k zákazníkovi. Jednotliví odběratelé také nejsou schopni sami si nakoupit velké množství od výrobce, proto jsou tu distributoři. Distributor dodává v sudech a kontejnerech a pro své zákazníky potřebuje nakoupit neznačený a nebarvený produkt.

Jaké prohlášení by měl mít subjekt, aby mohl vůbec takový produkt nakoupit na daňové území ČR k distribuci? Existuje možnost dlouhodobého prohlášení na rok od stálých odběratelů?

Jako oprávněný příjemce pro opakované přijímaní VV (§ 22 zákona), oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí VV (§ 23 zákona) nebo příjemce VV ve volném daňovém oběhu podle (§ 29 zákona) přijímá subjekt VV s příslušným dokladem (průvodní doklad AAD nebo zjednodušený průvodní doklad SAD).

Pro oprávněnost přijímat a skladovat tyto vybrané minerální oleje neznačkované je poté nutné mít dlouhodobé prohlášení svých odběratelů, že značkování je na závadu jejich použití. Na prohlášení bude tedy odkaz na § 134m odst. 2 písm. h) zákona.

Pro oprávněnost prodeje těchto minerálních olejů neznačkovaných je nutné mít ke každému prodeji prohlášení kupujícího, že značkovaní je na závadu jejich použití. Na objednávce tedy bude odkaz na § 134m odst. 2 písm. h) zákona a zároveň odkaz na výjimku uvedenou v prováděcí vyhlášce ke značkování.

Pro oprávněnost nákupu na daňovém území ČR těchto vybraných minerálních olejů neznačkovaných je nutné mít dlouhodobé prohlášení od svých odběratelů, že značkování je na závadu jejich použití. Na prohlášení, kterým bude distributor prokazovat oprávněný nákup neznačkovaných minerálních olejů, bude tedy odkaz na § 134m odst. 2 písm. h) zákona. Pokud bude nakupované oleje zpracovávat do výrobků, které nejsou předmětem daně a jejich značkovaní by bylo na závadu, bude na prohlášení zároveň odkaz na výjimku uvedenou v prováděcí vyhlášce ke značkování.