Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zápis vozidla, jehož značka byla dočasně / trvale vyřazena

10. 4. 2009

Nevím, jak v on-line formuláři označit vozidla, která mají deponovanou registrační značku po celý rok 2008, abychom dle pokynu D-205 za ně nemuseli platit silniční daň.

V aplikaci EPO-DSL za rok 2008 naplníte daný řádek u vozidel, která mají celý rok deponovanou registrační značku způsobem, že sloupec 23 naplníte hodnotami 0-0-0-0-0 a je vhodné k těmto vozidlům v samostatné příloze Vašeho přiznání připojit pro správce daně kopie dokladu o vyřazení vozidla (většinou kopie velkého technického průkazu vozidla) s vyznačeným datem odevzdáním reg. značky do depozita ověřeným orgánem Policie ČR.

Danou propustnou hlášku Vás nechá aplikace EPO-DSL odeslat na společné technické zařízení správce daně.

Jak zadat vozidlo, které je jen část roku v depozitu, jak zadat vozidlo, které je celý rok v depozitu a jak zadat vozidlo, které je 5 měsíců v depozitu a je v květnu prodáno?

Do aktuálního daňového přiznání k dani silniční za rok 2008 se vozidla daná do depozita uvádějí následovně:

Pokud je část roku v depozitu (vždy ovšem celé měsíce) – např. od ledna do května 2008 včetně, pak se dané vozidlo uvede v aktuálním daň. přiznání – vypíše se jeho reg. značka, typ vozidla, obsah motoru, příp. hmotnost a počet náprav atd. a ve sloupci 23 se vypíší měsíce používání – v našem příkladu bude v políčku I 0, v poli II 1, v poli III 3, v poli IV 2 a v poli V 1. K tomuto vozidlu je pak třeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla (většinou kopii velkého technického průkazu vozidla), resp. odevzdání reg. značky do depozita ověřenou orgánem Policie ČR.
Pokud je vozidlo celý rok v depozitu, pak se postupuje dle bodu 1) s rozdílným uvedením měsíců ve sloupci 23 daň. přiznání – ve všech polích (tj. I až V) bude uvedena 0 a daň daného vozidla bude tedy nulová. K tomuto vozidlu je pak také třeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla (většinou kopii velkého technického průkazu vozidla), resp. odevzdání reg. značky do depozita ověřenou orgánem Policie ČR.
Je-li vozidlo 5 měsíců v depozitu a je v květnu prodáno (tzn. není jeho reg. značka po celý měsíc květen v depozitu) vykáže se v daň. přiznání k dani silniční dle bodu 1) s rozdílným uvedením počtu měsíců ve sloupci 23 – v poli I bude uvedena 0, v poli II 1 (za květen – reg. značka vozidla nebyla celý měsíc v depozitu) a v polích III až V bude uvedena 0. Daň daného vozidla bude 1/12 (jen květen 2008) roční daňové povinnosti. K tomuto vozidlu je také třeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla (většinou kopii velkého technického průkazu vozidla), resp. odevzdání reg. značky do depozita ověřenou orgánem Policie ČR.