Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2009

 • Pokyn D - 337

  FZ č. 2/2010

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 324

  FZ č. 4/2009

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-6

  Výklad pojmu "bytové potřeby" pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně
  z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 321

  FZ č. 1-2/2009

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 320

  FZ č. 1-2/2009

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008

 • Pokyn D - 108

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  ZRUŠEN SDĚLENÍM 15/97790/2009-151 FZ 7/2009

   k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)

   

Aplikační služby