Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1998

  • Pokyn D - 183

    Finanční zpravodaj č.10/98

    ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

    k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Pokyn D - 180

    Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

    ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

    k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 210/1997 Sb.

  • Pokyn D - 179

    Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

    ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

    k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Pokyn D - 177

    Finanční zpravodaj č.2/98

    AKTUÁLNÍ

    k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

     

  • Pokyn D - 176

    Finanční zpravodaj č.1/98

    ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

    Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • Pokyn D - 175

    Finanční zpravodaj č.1/98

    ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

    o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997

  • Pokyn D - 174

    Finanční zpravodaj č.1/98

    AKTUÁLNÍ

    k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly

Aplikační služby