Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 104

  Finanční zpravodaj č. 11/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů za zdaňovací období roku 1994

 • Pokyn D - 108

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  ZRUŠEN SDĚLENÍM 15/97790/2009-151 FZ 7/2009

   k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)

   

 • Pokyn D - 110

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

 • Pokyn D - 115

  Finanční zpravodaj 3/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-9

  k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995

 • Pokyn D - 116

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D - 98

 • Pokyn D - 117

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn č. D - 99

 • Pokyn D - 120

  Finanční zpravodaj č. 6/95(chyba) oprava red. ve FZ č. 7-8/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů

 • Pokyn D - 129

  Finanční zpravodaj č.10/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům

 • Pokyn D - 131

  Finanční zpravodaj 11/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti" pro účely vyplácení dávek státní sociální podpory

 • Pokyn D - 132

  Finanční zpravodaj č.12/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aplikační služby