Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1994

 • Pokyn D - 99

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994

 • Pokyn D - 98

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 92

  Finanční zpravodaj č.10/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

 • Pokyn D - 91

  Finanční zpravodaj č.9/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-177

  k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

 • Pokyn D - 87

  Finanční zpravodaj č.6/94 oprava ve FZ č.7-8/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

 • Pokyn D - 85

  Finanční zpravodaj č.7-8/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů   

 • Pokyn D - 83

  Finanční zpravodaj č. 7-8/94

  AKTUÁLNÍ

  k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob

 • Pokyn D - 80

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob

   

 • Pokyn D - 79

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  AKTUÁLNÍ

  k jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců

 • Pokyn D - 76

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor

 • Pokyn D - 74

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993

 • Pokyn D - 73

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 72

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 67

  Finanční zpravodaj č. 1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

 • Pokyn D - 65

  Finanční zpravodaj č. 2/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993

Aplikační služby