Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nahlížení na vybrané údaje

8. 3. 2022

Dne 28. 2. 2022 byl ze zákona ukončen provoz původní Daňové informační schránky (dále jen „DIS“) z roku 2008. Po přechodnou dobu nejdéle 9 měsíců je na portále MOJE daně dostupná služba Nahlížení na vybrané údaje, která umožní přístup k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného správcem daně.
 
Služba je poskytována uživatelům, kteří doposud na základě podané Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky využívali daňovou informační schránku dle § 69 a násl. dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále jen „DIS“) a v souvislosti s jejím ukončením 28. 2. 2022 ztratili možnost využívat tento zdroj informací.
 
Přístup ke službám daňové informační schránky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DIS+“) nelze aktuálně zajistit (s ohledem na technické a bezpečnostní podmínky) osobám používajícím identitní prostředky, které neumožňují ověření identity prostřednictvím Systému základních registrů, a osobám, které se nemohou fyzicky dostavit na finanční úřad v ČR k ověření totožnosti, bez něhož aktivace přidělených přístupových údajů FS není možná.
 
Službu není nutné jakkoliv aktivovat či si žádat o přístup. Přístup bude uvedeným uživatelům umožněn na stránce www.mojedane.cz obdobným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do DIS, tedy přihlášením prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 
Do služby Nahlížení na vybrané údaje není a nebude umožněn přístup novým uživatelům a ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (tj. plné moci k přístupu do DIS). Tito uživatelé mohou využít služeb modernizované DIS+. 
 
Zástupci daňových subjektů, kteří nahlíželi do DIS na základě neomezené plné moci, se mohou do služby přihlašovat prostřednictvím datové zprávy, jak byli doposud zvyklí z DIS.
 
Všem daňovým subjektům, které chtějí mít přístup k vybraným informacím ze spisů vedených správcem daně a osobním daňovým účtům, přehledu písemností či přístup k osobnímu daňovému kalendáři, doporučujeme aktivaci DIS+.
 
Návod, jak se jednoduše přihlásit do modernizované DIS+, naleznete na stránce ePodpory: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)? | Daňová informační schránka plus | Seznam okruhů častých dotazů | ePodpora aplikací portálu MOJE daně (mfcr.cz).