Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mezinárodní spolupráce a DPH

Informace pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona

V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit svůj daňový systém principům stanoveným právní úpravou Evropských společenství. Jednou z oblastí, které se tato změna dotkla, je režim daně z přidané hodnoty uplatňovaný u obchodů uskutečňovaných uvnitř společného trhu EU.

Uplatňování DPH na poskytování služeb po vstupu ČR do EU

Změny v uplatňování DPH u přeshraničních služeb od 1. 1. 2010 - pravidla pro stanovení místa plnění, určení osoby povinné přiznat a zaplatit daň, související adm. povinnosti.

Aplikační služby