Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Zlínský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

  • Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

    16 kb

    K § 35d odst. 5, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • Dražební řád

    22 kb

    Tento dražební řád upravuje pravidla pro provádění dražeb v daňové exekuci zahájené od 01.01.2014 vedené Finančním úřadem pro Zlínský kraj a jeho územními pracovišti

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

    43 kb

  • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2016

    6 kb

    k závazným posouzením

  • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

    8 kb

    dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

    8 kb

    k ust. § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

    7 kb

    k ust. § 20 odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Zlínský kraj

Aplikační služby