Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Litovli

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  10 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Sdělení

  46 kb

  Příjem stížností, oznámení a podnětů ve Finanční správě

 • EET - Elektronická evidence tržeb

  15 kb

  Elektronická evidence tržeb - etržby Začínáme od 1. prosince 2016!!!

 • UPOZORNĚNÍ

  6 kb

  Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci.

 • Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

  25 kb

  Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016.

 • Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

  41 kb

  Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

 • Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k 1. 1. 2016

  5 kb

  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu

 • Informace

  22 kb

  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

 • Informace k zasílání složenek

  42 kb

  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

 • Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací

  35 kb

  Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Litovli

Aplikační služby