Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Chebu

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
539407/17/2400-11460-400367 Veřejná vyhláška oznámení Poplatníci daně z nemovitých věcí - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 28.4.2017 PDF
543275/17/2403-50522-403394 Veřejná vyhláška oznámení Milan Štufka, nar.30.12.1959, 17.listopadu 1040/11, 350 02 Cheb 27.4.2017 PDF

Jiná oznámení o dražbách

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

    70 kb

  • Oznámení o osvobozených příjmech

    65 kb

  • Sdělení k Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

    7 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Chebu

Aplikační služby