Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení

Datová schránka: q9in2ev

www.financnisprava.cz

Kontaktní poštovní adresa Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po   8:00 - 17:00
St   8:00 - 17:00

Podatelna:
Po   8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:30
St   8:00 - 17:00
Čt   8:00 - 15:30
Pá   8:00 - 14:00

Telefonní čísla 353 101 111
provolba 353 101 ...
Čísla faxu 353 229 829
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2400@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání

podatelna úřadu
sekretariát ředitele FÚ - kancelář č. 218

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle § 18 odst. 1. - zákona č. 106/1999Sb. za rok 2015 za FÚ pro Karlovarský kraj

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění p. p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2015.

1. počet požadovaných informací: 8
2. počet odložených žádostí: 1
3. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
4. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
5. počet stížností: 0
důvody podání stížnosti: --
stručný popis vyřízení stížnosti: --
6. výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: --
7. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
– webová stránka povinného subjektu: http://financnisprava.cz
– datová schránka: q9in2ev
– úřední hodiny: pondělí 08:00 – 17:00, středa 08:00 – 17:00
– podatelna:
pondělí: 08:00 – 17:00
úterý: 08:00 – 15:30
středa: 08:00 – 17:00
čtvrtek: 08:00 – 15:30
pátek: 08:00 – 14:00

Zpracovala: Bc. Eva Hejnová
V Karlových Varech dne 11. 2. 2016

Ing. Čestmír Kubera, v.r.
ředitel FÚ pro Karlovarský kraj

Aplikační služby