Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska OFŘ


  • Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., (1/2014)

  • Seznam údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost registrovaných subjektů (archiv)

    dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  • Seznam úředních osob s kvalifikovaným certifikátem


Úřední deska pro Odvolací finanční ředitelství

Nabídka služebních míst

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Odvolací finanční ředitelství

Aplikační služby