Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňového procesu

vedoucí oddělení Mgr. Václav Čepelák


Oddělení je zodpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení správy daní a poplatků, vyjma oblasti evidence daní, zajištění a vymáhání daní; zpracovává v této oblasti metodické pokyny a daňové tiskopisy pro správce daně a stanoviska pro veřejnost. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí a sdělení v daňovém řízení (ve věci opravných a dozorčích prostředků, námitek podjatosti, stížností na postup správce daně, pokut za porušení povinnosti mlčenlivosti atd.). Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování IS ADIS.

Aplikační služby