Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňově-právní a náhrad škod

vedoucí oddělení Mgr. Ing. Radim Patočka


Oddělení metodicky řídí výkon orgánů finanční správy v oblastech daňově-právních ve vazbě na občanský a obchodní zákoník, správní řád, soudní řád správní, trestní zákon a trestní řád. Zastupuje Generální finanční ředitelství v daňově právních věcech u soudů ve správním, civilním i trestním soudnictví na všech stupních. Připravuje pro Ministerstvo financí podklady a stanoviska k žádostem o náhradu škody vzniklé v rozsahu působnosti orgánů finanční správy a v těchto věcech rovněž na základě pověření zastupuje Ministerstvo financí u soudů v civilním řízení. Vyhodnocuje případy náhrad škod a předává podněty na zkvalitnění práce orgánů finanční správy útvarům Generálního finančního ředitelství. Připravuje podklady a vyjádření komisi generálního ředitele ve věci regresních úhrad.

Aplikační služby