Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení majetkových daní a daně silniční

vedoucí oddělení Ing. Věra Engelmannová


Oddělení je zodpovědné za metodické řízení a koordinaci výkonu správy majetkových daní, daně silniční, správy odvodu z loterií a jiných podobných her a činnosti finančních úřadů při správě poplatků a při kontrole výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě příslušné jiné orgány. V těchto oblastech se podílí na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů, na tvorbě obecných výkladových stanovisek a metodických pokynů a pomůcek, vede daňové řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a připravuje návrhy rozhodnutí podle příslušného zákona, vydává rozhodnutí k žádostem o prominutí daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, spolupracuje na vývoji a praktickém uplatňování IS ADIS a tvoří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy (vzory písemností).

Aplikační služby