Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňový kalendář

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Celkem nalezeno 12 výsledků

Seznam daní - květen 2018

 • spotřební daň

  splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za duben 2018

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za duben 2018

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za duben 2018

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

 • spotřební daň

  splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za duben 2018

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

Aplikační služby