Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pokyn D - 108

Účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů a zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době jsou tyto informace nedostupné.

V případě potřeby vyhledání zákonů a vyhlášek, prosím použijte: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

V případě potřeby vyhledání pokynů D, prosím použijte: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj

Děkujeme za pochochopení

 

Aplikační služby