Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Časové členění

 • Pokyn GFŘ D-26

  ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Příloha k pokynu č. GFŘ D-23

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.
 • Pokyn GFŘ D-23

  O umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů.
 • Pokyn GFŘ D-25

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 • Pokyn GFŘ D-24

  Pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

 • Pokyn GFŘ D-21

  k promíjení příslušenství daně
 • Pokyn GFŘ D-22

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokyn GFŘ D-20

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 • Pokyn GFŘ D-18

  Tímto pokynem se ruší Pokyn GFŘ D-5, č.j. 6379/11-2310-602525, k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení, ze dne 20.10.2011.
 • Pokyn GFŘ D - 16

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

  Hodnoty kurzů uvedené v příloze byly zpřesněny dne 17. 1. 2014.

Aplikační služby