Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Časové členění

 • Pokyn D - 324

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-6

  Výklad pojmu "bytové potřeby" pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně
  z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 282

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Pokyn D - 335

  NEOBSAZENO
 • Pokyn GFŘ D-31

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-30

  příklady stanovení daně paušální částkou.
 • Pokyn GFŘ D-30

  ke stanovení daně paušální částkou
 • Pokyn GFŘ D-29 ve znění účinném do 5. 3. 2017

  k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Pokyn GFŘ D-28

  k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
 • Pokyn GFŘ D-26

  ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-23

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.

Aplikační služby