Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2012

 • Cenový věstník 15/2012

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu Kolín č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen.
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret.
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012.
  • Tisková oprava.
 • Cenový věstník 14/2012

  • VYHLÁŠKA č. 412/2012 Sb., ze dne 16. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 412/2008 Sb., ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb. a ve znění vyhlášky č. 412/2012 Sb.
 • Cenový věstník 13/2012

  • Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

  Přílohy k výměru MF č. 01/2013

  • Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
  • Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  • Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č.2 části I. oddílu B a položky č.3 části II. výměru
  • Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
  • Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost
  • Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  • Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě
 • Cenový věstník 12/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 11. dodatek
 • Cenový věstník 11/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 10. dodatek.
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) – [stav k 30. 9. 2012]
 • Cenový věstník 10/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek
 • Cenový věstník 9/2012

  • Výměr MF č. 03/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2012
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 8/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 3/2012, kterou se vydává 8. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
  • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
  • Český telekomunikační úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.
  • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled cenových kontrol za 1. pol. 2012
  • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2012 (stav k 30. 6. 2012)
  • Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Holešově – Přehled o provedených cenových kontrolách za I. pololetí roku 2012
 • Cenový věstník 8/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatekPŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2012]
  • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
  • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty – I. pololetí 2012
  • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
  • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2012
  • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2012
  • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách v prvním pololetí roku 2012
  • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013)
 • Cenový věstník 7/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 10
 • Cenový věstník 6/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 5/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
 • Cenový věstník 5/2012

  • Výměr MF č. 02/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2012
  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 4/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 3. 2012]
 • Cenový věstník 4/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 3. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 8
 • Cenový věstník 3/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 2/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek
  • Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Finanční ředitelství v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
  • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty ve druhém pololetí roku 2011
  • Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Městský úřad Šumperk, odbor Obecní živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Krajský úřad Pardubického kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty za rok 2011
  • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Městský úřad Prostějov, Finanční odbor – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty za rok 2011
  • Magistrát města Frýdku-Místku, živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
 • Cenový věstník 2/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 10
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV č. 7/2011, kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků města Klatov
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 12. 2011]
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 19/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 12
  • Úřad městské části Brno - Bystrc – Přehled o provedených kontrolách cen ve 2. pololetí 2011
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011
  • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty ,ve 2. pololetí 2011
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2011
  • Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad – Přehled o provedených kontrolách cen a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2011
  • Finanční ředitelství v Plzni – Přehled o provedených kontrolách cen a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
  • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnití o uložení pokuty ve 2. pololetí 2011
  • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
  • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2011
  • Finanční ředitelství v Praze – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o pokutách ve 2. pololetí 2011
  • Finanční ředitelství v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2011
  • Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí – Přehled o provedených kontrolách cen za rok 2011
  • Městský úřad Lom – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2011
 • Cenový věstník 1/2012

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
  • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., – pracovní úplné znění

Aplikační služby