Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Grafické zobrazení celostátního hrubého výnosu sdílených daní v letech 2013 až 2017

Sdílené daně celkem (DPH a daně z příjmů)

Celostátní hrubý výnos sdílených daní (DPH a daně z příjmů) v letech 2013 až 2017 (pro převody obcím a krajům)

Daň z přidané hodnoty

Celostátní hrubý výnos DPH v letech 2013 až 2017 (v mld. Kč) (pro převody obcím a krajům)

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

Celostátní hrubý výnos DPPO v letech 2013 až 2017 (v mld. Kč) (pro převody obcím a krajům)

 

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti

Celostátní hrubý výnos DPFO ze závislé činnosti v letech 2013 až 2017 (v mld. Kč) (pro převody obcím a krajům)

Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba

Celostátní hrubý výnos DPFO zvláštní sazba v letech 2013 až 2017 (v mld. Kč) (pro převody obcím a krajům)

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Celostátní hrubý výnos DPFO podávající přiznání v letech 2013 až 2017 (v mld. Kč) (pro převody obcím a krajům)

Odvod z loterií dle z. č. 202/1990 Sb.

Celostátní hrubý výnos odvodu z loterií dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. v letech 2013 až 2017 (v mil. Kč)

Aplikační služby