Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 104

  Finanční zpravodaj č. 11/95

  Prominutí daně z příjmů za rok 1994

 • Pokyn D - 108

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  Účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů a zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokyn D - 110

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  O prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

 • Pokyn D - 115

  Finanční zpravodaj 3/1995

  K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve ZO roku 1994 a 1995 - Neaktuální

 • Pokyn D - 116

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn D - 98, Nahrazen D - 132

 • Pokyn D - 117

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn D - 99, nahrazen Pokynem D - 132

 • Pokyn D - 120

  Finanční zpravodaj č. 6/95(chyba) oprava red. ve FZ č. 7-8/95

  Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů

 • Pokyn D - 129

  Finanční zpravodaj č.10/95

  Výklad k daňovému posuzování jednotného pacovního oblečení poskytovaného zaměstnancům - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 131

  Finanční zpravodaj 11/1995

  K jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení DZN" pro účely vyplácení dávek SSP - Neaktuální

 • Pokyn D - 132

  Finanční zpravodaj č.12/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nahrazen Pokynem D - 190

Aplikační služby