Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Režim přenesení daňové povinnosti

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.


Nejčastější dotazy

 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Sdružení a režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

  Dotaz a odpověď k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část I.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – Kód Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu.

  Odpověď na dotaz k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část III.

  dotazy a odpovědi

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část II.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví - dílo zahrnující vícero prací

  Odpověd na dotaz k dílu zahrnujícímu vícero prací v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

  Odpověď na dotaz k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy

  Odpovědi na dotazy k zálohám v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – obec jako osoba povinná k dani

  Odpověď na dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti vůči obcím


Aplikační služby