Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2010

 • Pokyn D - 334

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 333

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 332

  FZ č. 6/2010

  Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny

 • Novela směrnice OECD o převodních cenách

  Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.

Aplikační služby