Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2021

  • Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

    Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e-commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

  • Informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny

    Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj („OECD“), která se zaměřuje na to, jak princip tržního odstupu a OECD TPG aplikovat na problémy související s pandemií COVID-19. V souvislosti s dopady pandemie COVID-19 řeší čtyři prioritní otázky: (1) provádění srovnávací analýzy; (2) ztráty a alokace nákladů souvisejících s COVID-19; (3) vládní intervenční programy; a (4) předběžné cenové dohody. Součástí informace je i přiložený překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19.

  • Finanční správa upozorňuje na změnu XML schématu CRS

    Podání Oznámení o finančních účtech - Oznámení GATCA přes portál EPO ve staré verzi XML schématu CRS (verze 1.0.) bude možné pouze do 12. 1. 2021. Ve druhé polovině ledna 2021 bude na portálu EPO umožněno podání Oznámení o finančních účtech - Oznámení GATCA v nové verzi XML schématu CRS (verze 2.0). Nová verze XML schématu CRS se v rámci výměny informací bude používat od 1. 2. 2021.

Aplikační služby